• Instalații fotovoltaice pentru consum propriu sau pentru injectarea în rețea a surplusului de energie produsă, 
  • Execuție și mentenanța parcuri fotovoltaice.