Infrastructură si comunicații

 

      Infrastructura de comunicaţii este elementul cheie al bunei funcţionări a oricărui tip de sistem pentru comunicaţii de date şi voce. În contextul globalizării şi al necesităţii de a avea acces la informaţie în timp real, multe companii conştientizează rolul major pe care îl are infrastructura de comunicaţii în desfăşurarea unei activităţi eficiente.

Pe partea de infrastructură comunicaţii, oferta DIACOM include următoarele soluţii:

  • Cablare structurată;
  • Reţele WAN, LAN, WWAN, WLAN;
  • Echipamente active de reţea;
  • Echipamente pasive de reţea;
  • Echipamente telefonie.
     DIACOM  vă oferă asistență pentru INSTALAREA ȘI CONFIGURAREA APLICAȚIEI DE FIREWALL pentru serverul Linux, a gateway-urilor și a serverelor proxy. Asigurăm și mentenanța acestora.
     Personalul nostru tehnic vă poate oferi suport pentru implementarea și întreținerea sistemului Linux și a altor programe software de tipul open source îmbunătățind astfel aplicația firewall a Dvs. și capacitatea de securitate.
 

Protecția rețelei prin firewall


     Atunci când realizați o conexiune a calculatorului sau SERVERULUI DVS. LA INTERNET practic vă conectați la peste 50.000 de rețele necunoscute și la utilizatorii acestora. Acest lucru implică un risc major pentru rețeaua Dvs. și pentru SECURITATEA INFORMAȚIILOR. Aplicația firewall vă ajută să preveniți posibilitatea unui atac din partea hackeriilor, virușiilor, (a troieniilor) și ajută să preveniți posibilele atacuri informatice.