• Instalații de iluminat, 
  • Alimentare cu energie electrica diferiți consumatori, 
  • Modernizări instalații electrice.