• Branșamente electrice monofazate sau trifazate, 
  • Obținere aviz tehnic de racordare, 
  • Intocmire dosar tehnic pentru instalația de utilizare.